Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

Tel: 020/ 351-169
Fax: 020/ 351-080
E-mail: dubner03@inet.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Uredi državne uprave u županijama
Uredi državne uprave u županijama jesu:

 

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 
 
Info pult