Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

Tel: 020/ 351-169
Fax: 020/ 351-080
E-mail: dubner03@inet.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
UDU Dubrovačko-neretvanske županije

Uredi državne uprave u županijama ustrojeni su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 59/2001), i preuzeli su državne službenike i namještenike, poslove, opremu, pismohranu te prava i obveze bivših županijskih ureda.

 Unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“, br. 21/2002, 78/2003, 131/2006, 91/2007 i 70/2008).

Okvirni broj državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji utvrđen navedenom Uredbom (iz 2002. godine) bio je 210.

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u prosincu 2010. ima 152 zaposlena.

UDU Dubrovačko-neretvanske županije
Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

OIB: 8609159792

Tel: 020/ 351-169
Fax: 020/ 351-080
E-mail: dubner03@inet.hr


 

Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ispostave
 

Ispostava u Korčuli
Ispostava u Lastovu
Ispostava u Metkoviću
Ispostava u Pločama