Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

Tel: 020/ 351-169
Fax: 020/ 351-080
E-mail: dubner03@inet.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Obavijest o načinu uplaćivanja

 

Sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini („Narodne novine“ br. 11/18), daju se upute o načinu uplate sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske:
Naziv računa: Državni proračun RH
 
Broj računa (IBAN): HR1210010051863000160
Svrha uplate
 Model

Brojčana oznaka vrste prihoda

 
Državne upravne pristojbe
 
    HR64
 
5002-1597-OIB
 
Novčane kazne i troškovi postupka
 
    HR64
 
6092-1597-OIB

Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene 
- vještačenja
- naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije,

 
    HR64
 
5665-1597-OIB
Ostali prihodi za posebne namjene 
- udjel korisnika izvlaštenja
 
    HR64
 
5673-1597-OIB
 
Ostali državni prihodi - pravo na pristup informacijama
 
    HR64
 
7129-1597-OIB
Ostali prihodi Državnog proračuna
- povučena raspoloživa sredstva korisnika (izvlaštenja)
   
    HR64

9750-1597-OIB

- OIB se odnosi na pravnu ili fizičku osobu koja obavlja uplatu.Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti