Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/413- 187

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Ispostava u Pločama

  
20340 Ploče
Trg Kralja Tomislava 16
Tel: 020/679-135,  020/679-132,
Fax: 020/679-228

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 10,00-10,30 sati)

U Ispostavi u Pločama obavljaju se poslovi iz upravnog područja opće uprave za područje Grada Ploča. 

U Ispostavi u Pločama obavljaju se poslovi iz upravnog područja društvenih djelatnosti za područje Grada Ploča s tim da poslove po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na njegovom uredovnom području obavljaju u Ispostavi u Metkoviću. 

 
 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Odjel za opću upravu

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Odjel za hrvatske branitelje

Odjel za društvene djelatnosti

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti