Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/413- 187

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Ispostava u Metkoviću


20350 Metković, Stjepana Radića 3
Tel: 020/681-155,
Fax: 020/690-405

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 11,00-11,30 sati)

U Ispostavi u Metkoviću obavljaju se poslovi iz upravnog područja opće uprave za područje: Grada Metkovića, Grada Opuzena, Općine Kula Norinska, Općine Pojezerje, Općine Slivno i Općine Zažablje.

U Ispostavi u Metkoviću obavljaju se poslovi iz upravog područja društvenih djelatnosti za područje:
Grada Metkovića, Grada Opuzena, Općine Kula Norinska, Općine Pojezerje, Općine Slivno i Općine Zažablje, a poslove po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i za područje Grada Ploča. 

 
 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Odjel za opću upravu

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Odjel za hrvatske branitelje

Odjel za društvene djelatnosti

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti