Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/413- 187

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Ispostava u Lastovu


20290 Lastovo
Dolac 3
Tel: 020/801-208, 020/801-028,
Fax: 020/801-389

U Ispostavi u Lastovu obavljaju se poslovi opće uprave i društvenih djelatnosti za područje Općine Lastovo, osim poslova iz upravnog područja društvenih djelatnosti koji se odnose na provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji se obavljaju u Ispostavi u Korčuli.
Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 10,00-10,30 sati) 

 
 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Odjel za opću upravu

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Odjel za hrvatske branitelje

Odjel za društvene djelatnosti

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti