Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

Tel: 020/ 351-169
Fax: 020/ 351-080
E-mail: dubner03@inet.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Povjerljivi savjetnik

osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva
(čl. 81. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike – Narodne novine, br. 104/13, 150/13 i 71/16)

  • MARTIN BOGOJE

tel: 020/351-185

fax: 020/351-188

e-mail: udu-dnz-uredd356@du.t-com.hr

 

 

Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

 
Odluka o imenovanju povjerenika
za etiku