Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/413- 187

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Obrasci - Vojni i civilni invalidi rata
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odjel za hrvatske branitelje

Voditelj Odjela: Dragan Mustapić dipl. iur.
Tel: 020/351-210
Fax: 020/351-211
E-mail:udu-dnz.uredd233@du.t-com.hr

Odjel za hrvatske branitelje obavlja poslove iz upravnih područja:

 • Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Zaštite ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji.

Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Odjel za hrvatske branitelje obavlja poslove koje se tiču ostvarivanja prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13,148/13 i 92/14 – dalje u tekstu: Zakon) na području: Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka,  Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina.

Ovi poslovi su:

 • rješavanje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i 
  njihovim pravima,
 • rješavanje o statusu člana obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog 
  rata i njihovim pravima,
 • rješavanje o statusu pastorka,
 • rješavanje o statusu članova obitelji umrlog HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima,
 • rješavanje o statusu HRVI iz Domovinskog rata, njihovim pravima i pravima članova njihovih obitelji,
 • rješavanje o statusu zatočenika u neprijateljskom logoru,
 • rješavanje o statusu i pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji,
 • rješavanju o pravu na jednokratnu novčanu pomoć
 • rješavanje o ostalim statusima i pravima iz ovoga Zakona koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela.

Zakonom su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uvjeti i postupak za ostvarivanje tih prava.

Prava iz navedenog Zakona ostvaruju se na osnovi oštećenja organizma, smrtnog stradavanja člana obitelji te materijalnih i drugih potreba korisnika, a postupak se pokreće po zahtjevu stranke.

Narečenim Zakonom se uređuju:
prava na osnovi oštećenja organizma: 

 • osobna invalidnina,
 • doplatak za njegu i pomoć druge osobe,
 • ortopedski doplatak,
 • medicinska, odnosno fizikalna rehabilitacija,
 • naknada troškova prijevoza,
 • jednokratna novčana pomoć.

prava na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka člana obitelji:

 • obiteljska invalidnina,
 • povećana obiteljska invalidnina,
 • uvećana obiteljska invalidnina,
 • prava članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • prava članova obitelji iza smrti HRVI iz Domovinskog rata.

 prava na osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika:

 • besplatni udžbenici,
 • posebni doplatak,
 • usluge osobe za pružanje njege i pomoći,
 • doplatak za pripomoć u kući,
 • prednost pri smještaju u umirovljeničke domove,
 • obilježavanje mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata,
 • osiguravanje troškova pogreba uz odavanje vojne počasti.

Zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji
Odjel za hrvatske branitelje obavlja poslove koje se tiču zaštite ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji iz Zakona o zaštiti  vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj: 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13) na području: Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina.

Ovi poslovi su:

 • rješavanje o statusu i pravima ratnih vojnih invalida,
 • rješavanje o statusu i pravima mirnodopskih vojnih invalida,
 • rješavanje o statusu i pravima civilnih invalida rata,
 • rješavanje o statusu i pravima sudionika rata,
 • rješavanje o statusu i pravima članova njihovih obitelji.

Odredbama Zakona o zaštiti  vojnih i civilnih invalida rata uređuje se posebno zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji.
Prava na osnovi oštećenja organizma su:

 • osobna invalidnina,
 • dodatak za njegu i pomoć druge osobe,
 • ortopedski dodatak,
 • profesionalna rehabilitacija,
 • kupališno i klimatsko liječenje.

Prava na osnovi gubitka člana obitelji su:

 • obiteljska invalidnina,
 • uvećana obiteljska invalidnina.

 Prava na osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika su:

 • dodatak na pripomoć u kući
 • besplatni udžbenici
 • posebni dodatak
 • stipendije
 • prednost pri smještaju u učeničke odnosno studentske domove
 • prednost pri zapošljavanju
 • prednost pri smještaju u domove socijalne  skrbi,
 • pravo na troškove prijevoza i pogreba i druga prava.

Za ostvarivanje  navedenih prava  potrebno je ispunjavati zakonom propisane uvjete.
Za ostvarenje navedenih prava molimo javiti se u Odjel za hrvatske branitelje, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, sobe broj: 14, 15, 16  i 18. 

Brojevi telefona službenih osoba su: 020/351-210, 351-119, 351-212, 351-014, 351-123, 351-017 i 351-016, faxa: 020/351-211

Radno vrijeme: ljetno: 07:00 h – 15:00 h i zimsko: 07:30 h – 15:30 h


Obrasci - Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji
Obrasci - Vojni i civilni invalidi rata
 
 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Odjel za opću upravu

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Odjel za društvene djelatnosti

Odjel za hrvatske branitelje

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti