Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska


E-mail: dubner03@inet.hr
OIB: 86091597692

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
O državnoj upravi

Državna uprava je sastavni dio šireg pojma javne uprave koji osim državne uprave obuhvaća lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te javne službe, a kojima je zajednički cilj zadovoljavanje općih interesa i javnih potreba.

Ustrojstvo i poslovi državne uprave i način njihovog obavljanja uređuju se zakonom.

Temeljni zakonski propisi kojima se uređuje ustrojstvo, djelokrug i način rada državne uprave su Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11,12/13, 93/16 i 104/16) i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16).

Ustrojstvo državne uprave

Tijela državne uprave su ministarstva, središnji državni uredi Vlade Republike Hrvatske, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama.
Ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije su središnja tijela državne uprave.

Uredi državne uprave u županijama

Uredi državne uprave u županijama su prvostupanjska tijela državne uprave. Uredi državne uprave u županijama obavljaju poslove državne uprave na području županije u kojoj su osnovani. Unutarnje ustrojstvo ureda državne uprave u županijama uređeno je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (NN 40/12)
 
Edukativna kampanja Ministarstva uprave „Postani i ti e-Građanin“

 

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 
 
Upis djece u I. razred OŠ školske godine 2018./2019
 

Plan upisa djece u I. razred školske godine 2018./2019. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije,

Obavijest o upisu djece u I. razred školske godine 2018./2019. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije

Zahtjev za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika
Obrazac 6. – Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika

Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u I. razred školske godine 2018./2019. u osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije

 
Stambeno zbrinjavanje
 

Obavijest podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

Izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2018. godinu

 
Obavijest o načinu uplaćivanja
 

Sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini („Narodne novine“ br. 11/18), daju se upute o načinu uplate sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske:

Način uplate upravnih pristojbi iz inozemstva

 
 
 
 
Korisni linkovi
 
Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo uprave Dubrovačko-neretvanska županija Grad Dubrovnik